معاونت
علیرضا بنی اسدی
قائم مقام مدیرعامل و معاون فنی بیمه های اشخاص
سید کاظم ملکوتی
معاون فنی اموال
ابوطالب قره چماقلو
معاون توسعه بازار و شبکه فروش
مهدی سامری
معاون مالی و اقتصادی
ابراهیم غلامی
معاون توسعه سازمانی