هیئت مدیره و مدیرعامل
احسان مرادی
رئیس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

نیما نوراللهی
مدیرعامل

تحصیلات:

کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای مدیریت

سوابق و تجربیات شغلی:

  • عضویت در هیات مدیره، جانشین مدیرعامل، معاونت های مالی و اقتصادی، معاونت توسعه و برنامه ریزی
  • معاونت امور توسعه بازار و شبکه فروش بیمه آسیا
  • عضویت در هیات مدیره بیمه اتکایی امین
  • مدیر منابع انسانی بیمه ملت
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری بیـــمه ایرانیان
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری بیمه صنعت نفت
سید محمد میرمحمدی کوشنکو
نائب رییس هیئت مدیره
داوود کریمی
عضو هیئت مدیره

تحصیلات:

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مهدی سامری
عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی

تحصیلات:

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی - بازاریابی مالی(در حال دفاع از تز)

سوابق و تجربیات شغلی:

  • معاون مدیرعامل در امور پشتیبانی و توسعه بیمه توسعه
  • معاون مدیرعامل در امور بازاریابی و توسعه بیمه کوثر
  • نائب رییس عیئت مدیره بیمه ملت

سایر:

مشاور سندیکای بیمه گران در حوزه طرح و برنامه و نوآوری

دارای سوابق اجرایی، مدیریتی و عضویت در هیئت مدیره سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی

مدرس دانشگاه در رشته های مالی، بازاریابی و بیمه

همکاری با کمیته ها و کارگروه های علمی پژوهشکده بیمه

دارای مقالات متعدد در حوزه مالی، بیمه ای، مدیریتی و ...